เชียงใหม่ ถกเปิดเมือง 1 พ.ย. ตามนโยบายรัฐบาล แต่ยังได้วัคซีนไม่ถึง 70% ยื่นขอ สธ.เพิ่ม

เชียงใหม่ ถกเปิดเมือง 1 พ.ย. ตามนโยบายรัฐบาล แต่ยังได้วัคซีนไม่ถึง 70% ยื่นขอ สธ.เพิ่ม

เมื่อวลา 15.00 น. วันที่ 8 ต.ค. 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ททท.) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนงานราชที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือและรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน

โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะกำกับดูแลงานด้านการท่องเที่ยว โรงงานงานถุงฝาเกลียว ซองฝาเกลียว และการบริหารวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการขับเคลื่อนการเปิดรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ จ.เชียงใหม่ เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามโครงการ “Charming Chiangmai” ซึ่งจะดำเนินการพร้อมกับอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พ.ย. 2564

ที่ประชุมได้ร่วมหารือกันถึงความพร้อมของแต่ละภาคส่วน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ขณะนี้มีความพร้อมและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยพบว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคธุรกิจ องค์กรเอกชนของเชียงใหม่ มีการยกระดับพัฒนาการให้บริการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว หรือ SHA ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแล้วจำนวนมาก รวมทั้งร่วมกันวางแผนการดำเนินงานผลักดัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนร่วมกันทั้งภาคราชการและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนโควิด- 19 ยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่รัฐกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 70% เนื่องจากปริมาณการจัดสรรเข้าพื้นที่ยังไม่มากพอ ซึ่งทางศูนย์บริหารการจัดการวัคซีน จ.เชียงใหม่ ได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมให้ได้มากเพียงพอกับจำนวนประชากร เพื่อรองรับการเปิดเมือง คือไม่ต่ำกว่า 70%

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการกำหนดพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หรือ Charming Chiangmai ว่า หาก จ.เชียงใหม่มีความพร้อมเพียงพอ อาจมีการขอขยายเพิ่มพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวเป็นทั้ง 25 อำเภอ ไม่เฉพาะแค่ 4 อำเภอที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ โดยขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแบ่งปันข้อมูลและประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อม หากต้องมีการเปิดเมืองในวันที่ 1 พ.ย.

ทั้งนี้ จะมอบหมายให้พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับตำบล และอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อร่วมกันทำงานและให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ส่งต่อข้อมูลให้กับประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ซึ่งการเปิดเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ต้องทำควบคู่กันไประหว่างความปลอดภัยของประชาชนและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะมีการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 15 ต.ค. 2564

Previous post ย้ายของไม่ทัน น้ำท่วมแคมป์คนงานกลางดึก จยย.จมน้ำมิด 18 คัน
Next post เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จัดพิธี เปลี่ยนผ้าครอง-ย้ายสังขาร หลวงพ่อพูล สู่ศาลาหลวงพ่อหลังใหม่